Vill du skriva artiklar, reportage, göra serier eller någonting annat för tidningen eller har du frågor kring hur man gör det? Tveka inte med att höra av dig, vi uppskattar alla former av inskickat innehåll!

Vem får skriva?
Direkt aktion är en tidning gjord för och av ungdomar och därför ser vi helst att du som skriver/ritar/etc är under 26/27 år, men vi gör förstås undantag ibland.

Jag vill göra en bild för DA, vad ska jag tänka på?
Bilder och serier bör vara högupplösta, dvs minst 1030 x 438px , och kan behöva beskäras om de ska användas som visningsbild.

Hur skickar jag in innehåll?
Förslagsvis via vår mail direktaktion@suf.cc. Tänk på att vi kommer svara via mail så skicka från ett konto som du kollar regelbundet.

Jag vill skriva för DA, vad ska jag tänka på?
Vissa månader har vi teman som du gärna får följa. Skicka oss ett meddelande om du är osäker på vad det nuvarande temat är!

Direkt Aktions huvudfokus är frågor som rör ungdomar idag. Försök att skriva om ditt ämne på ett enkelt sätt. Undvik långa meningar, svåra ord och akademiskt språk. En journalistisk text ska vara intressant, lätt att ta till sig och kunna läsas av så många som möjligt. Vill du använda svåra ord kan det vara passande med en ordförklaring sammanhängande med artikeln.

Alla artiklar som skrivs för Direkt Aktion ska innehålla rubrikförslag och ingress. Det enda undantaget är krönikor, som inte har någon ingress. En bra rubrik väcker uppmärksamhet och nyfikenhet, men sammanfattar också vad texten handlar om. Ungefär samma gäller för ingresser. Försök att väcka intresse, men samtidigt sammanfatta hur, när, vad, vem, varför i det som artikeln handlar om. Ingressen ska ligga på 25 – 35 ord, det hela lite beroende på hur lång artikeln är. Här är det extra viktigt att i största möjliga mån undvika långa meningar, krångliga ord, tråkig statistik eller siffror.

Bidra också gärna med förslag på citat från artikeln, som det går att layouta med. Gärna korta meningar som väcker intresse. Om du har förslag på illustration till din artikel får du gärna höra av dig till kommittén.

Spara och skicka dina texter i doc eller docx-format så slipper vi onödigt krångel när det kommer till korrekturläsning och layout.

Essä
Den största delen av innehållet i Direkt Aktion brukar vara essäer. En essä kan sägas vara en längre text där skribenten reflekterar och diskuterar personligt kring ett ämne. En analyserande, argumenterande och problematiserande text.

Essän skiljer sig från krönikan framför allt genom längden; en krönika överstiger generellt sett sällan 3 000 tecken. En essä kan vara uppåt 20 000 tecken. Det långa formatet medför att essän ofta blir mer analytisk och djupgående.

Krönika
En krönika är en kortare (ofta 1 500 – 2 500 tecken) personlig text där skribenten framför sin åsikt i ett visst ämne. På grund av det korta formatet ryms inte samma analys som i en essä, vilket dock inte betyder att man måste skriva en plakatpolitisk tyckarkrönika utan substans. Försök att bygga under dina argument med statistik, personliga erfarenheter och fakta.

Reportage
Reportaget tar oftast utgångspunkt i en händelse/scen där reportern i fråga närvarar. Genom gestaltningar, detaljer och scener målar reportern upp händelsen för läsaren. Ett reportage bör vara aktuellt, men behöver inte ha nyhetsvärde på samma dagsfärska sätt som en renodlad nyhetsartikel har.

Nyhetsartikel
En nyhetsartikel tar upp ett dagsaktuellt ämne. Eftersom publiceringsprocessen kan ta tid så är det bra om nyhetsartiklar ej berör ämnen som kommer kännas inaktuella inom bara ett par veckor. Eftersom DA inte främst är en nyhetstidning ser vi helst att de nyheter som lyfts är sådant som inga/ få andra medier rapporterat om.

Artikellängd (inklusive blanksteg)
Krönika: 1500-3000 tecken

Reportage: 7000-10 000 tecken

Nyhetsartikel: 2000-10 000 tecken

Essä: 10 000-20 000 tecken

Recension: 1200-2000 tecken

Observera att dessa siffror är ungefärliga, diskutera med redaktionen hur lång din artikel ska bli.

Anonymitet
Direkt Aktions skribetenter är oftast anonyma. Detta innebär att vi inte skriver ut skribenternas fulla namn. Istället undertecknas olika artiklar bara av „Direkt Aktion“, skribentens förnamn, eller ett annat namn skribenten föredrar. För återkommande skribenter kommer det vara möjligt att få en egen profil med beskrivning, men även då är anonymitet praxis.

Om någon av någon anledning inte vill vara anonym och kan motivera varför så går detta såklart också att ordna.

Språk och grammatik
Vid osäkerhet kring stavning, grammatik eller andra språkliga problem:

TT-språket
http://tt.se/tt-spraket/

Svenska skrivregler från Språkrådet
http://thepiratebay.se/torrent/5626932/Svenska_skrivregler
https://biblioteket.stockholm.se/titel/478496