Serie: Chefen av Henrik Bromander

Kamp mot orättvisor på jobbet kan ta många former. Ibland har man en stark fackklubb, ibland organiserar man kollektivt maskande, och ibland gör man det lite bättre för sig själv genom att sno grejer från arbetsplatsen för att dryga ut sin dåliga lön. I vissa branscher är det förhållandevis lätt att göra motstånd. Till exempel så slår det Stockholms tunnelbanenät ganska hårt om en, till antalet, liten syndikalistisk fackklubb går ut i strejk – det kan leda att 100 avgångar per dag blir inställda.

Men i andra branscher är motstånd svårare. Vissa arbetsplatser är skapade så att människor inte ska kunna prata med varandra och gadda ihop sig mot chefen. En sådan bransch är callcenterbranschen, som är konstruerad så att det är omöjligt att gå samman och kräva sin rätt. Eller? I denna serie, gjord av Henrik Bromander, får vi följa några arbetskamrater som bestämmer sig för att slå tillbaka.