Debatt: Avskaffa den oreglerade bostadsmarknaden!

Igår gjorde Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet äntligen slag i saken och deklarerade sin intention att fälla regeringen. Droppen som fick bägaren att rinna över var förslaget om att införa ”œfri hyressättning i nyproduktion”. Detta skulle bli ett första steg mot marknadshyra för alla hyreslägenheter. Marknadshyra är ett otyg, som på sikt kommer innebära en rejäl hyreshöjning för en stor del av Sveriges tre miljoner hyresgäster. Människor som i många fall redan har en ansträngd ekonomi.

De som förespråkar marknadshyra menar att hyrorna då skulle sättas i enlighet med hur attraktivt det är att bo i det ena eller andra området. Man menar att hyresregleringen står i vägen för balans på bostadsmarknaden. 

Det senaste decenniet har bostadspriserna ökat med 75 procent, och det är en ökning som drivs på av att stora delar av befolkningen belånar sig för att köpa bostad. Under samma år ökade svenskarnas belåning med 90 procent. Vi är alltså mitt i en bostadsbubbla som bygger på skuldsättning. Processen drivs för övrigt inte bara på av folk som hoppas kunna tjäna pengar på att belåna sig för köp av egen bostad – omfattande fastighetsspekulation från rika och stora företag är en annan del av det hela.

Att det är en bubbla innebär att den en dag kommer spricka. Till slut kommer efterfrågan på bostäder sjunka och då faller priserna. Detta kan få katastrofala följder för belånade hushåll. Låter det här scenariot bekant? Det var nämligen exakt det här som hände i USA 2007, vilket utlöste den globala finanskrisen.

På bostadsmarknaden konkurrerar man inte om både kunder och varan, utan bara om varan. Köparna måste ha någonstans att bo, därför jämnas inte utbud och efterfrågan ut.

Hyrorna är redan orimligt höga i stora delar av landet. Marknadshyra skulle inte lösa bostadsbristen, tvärtom skulle det göra att hyrorna vidare anpassade sig efter de extremt uppumpade priserna på bostadsmarknaden. I länder med marknadshyra brukar man ha fattigkvarter, subventionerade sociala boenden, för de som inte har råd att bo någon annanstans. Om vi ser till vad det inneburit i vårt grannland Finland så är det enkelt att räkna ut att marknadshyror skulle innebära enorma kostnader i form av högre bostadsbidrag.

Förespråkarna av en oreglerad bostadsmarknad bortser från att bostadsmarknaden inte är som andra marknader. På bostadsmarknaden konkurrerar man inte om både kunder och varan, utan bara om varan. Köparna måste ha någonstans att bo, därför jämnas inte utbud och efterfrågan ut. Så länge bostadsmarknaden är uppumpad till bristningsgränsen så kommer inte bostadsbristen försvinna.

Så vad är då lösningen på bostadsbristen? Lösningen är inte mindre utan mer reglering. Bostadsmarknaden måste regleras och beskattas till den grad att det inte längre är lönsamt att spekulera på bostäder. Ett hem ska vara en social rättighet, inte en vara.

Det behövs egentligen ingen specifik yttre orsak till att en bubbla spricker, en dag räcker efterfrågan helt enkelt inte till längre. Därför är det bättre om bubblan spräcks planenligt och kontrollerat. På så sätt kan man erbjuda människor en väg ut ur skuldfällan genom ekonomiskt stöd, finansierat av hårdbeskattning av fastighetskapitalisterna, samtidigt som allmännyttan och kooperativ kan köpa upp och expropriera fastighetsspekulanters egendomar. När bostadspriserna sjunkit är det möjligt att genomföra storskaligt bostadsbyggande i hela landet – bostäder som alla har råd med. 

De upprörda tongångarna från diverse regeringsföreträdare har ett löjets skimmer över sig. Man vill framställa vänsterpartiets misstroendeförklaring som ett ansvarslöst slungande av samhället ner i kaos. 

Men vi kan inte längre gå med på verklighetsbeskrivningen att det enda alternativet till fascism är en socialdemokratisk marionettregering, vars politik gör livet svårare för vanligt folk. Vi vill inte ha en socialdemokratisk regering, vi vill inte ha en moderat regering – vi vill ha bostäder som alla har råd med, starkare anställningstrygghet och stopp för den liberala hetsjakten på välfärden. 

Det är oerhört enkelt att lösa regeringskrisen, och samtidigt ta det nödvändiga första steget för att lösa bostadskrisen. Skrota alla planer på marknadshyra!

Sven Stål