Palestinier i sittstrejk mot utvisningsbeslut

Israels blockad av Gazaremsan fortsätter; ett område där människor lever extremt utsatt, utan fungerande institutioner och utan livsnödvändigheter som rent vatten. Samtidigt hotas 2000 Palestinier i Sverige att bli utvisade dit av migrationsverket. På Gustav Adolfs torg i Göteborg pågår nu en sittstrejk mot beslutet.

Av de cirka 15 miljoner palestinier som lever runt om i världen idag är 6 miljoner på flykt. Många har flytt till grannländerna, några till sydamerika och en del till Europa varav ca 2000, däribland hälften barn, nu befinner sig i Sverige utan permanent uppehållstillstånd. Detta berättar Sam för oss, en av de som hjälper till att organisera sittstrejken på Gustav Adolfs torg. 

Vi började den 8:e, och vi har inga planer på att ge upp tills det ska komma någon förändring. Det finns folk som har bott i sverige i 13 år och de har fortfarande inte permanent uppehållstillstånd. Deras barn kan bara svenska. De går i svensk skola och allting. Nu med det här beslutet gör dom ännu mer osäkra. Samtidigt har de blivit trötta, de vill ha ett beslut, de vill kunna planera sin framtid.

I Sverige har de fått möjligheten att bygga upp nya liv med utbildning, arbeten och bostäder och deras barn har beviljats rättigheten till en trygg uppväxt fri från krig och förtryck. Trots detta vill migrationsverket se en ändring och fattade nyligen beslut om att alla palestinier som saknar särskilda asylskäl skall utvisas. 

De som är drabbade av det här beslutet är cirka 2000. Majoriteten av de här kommer från gazaremsan, cirka 80 procent. De resterande 20 procenten är antingen från västbanken eller från utanför palestina. Det här har varit ett kollektivt beslut. Man har inte bedömt varje ansökan individuellt.

I praktiken är det dock svårt att verkställa dessa utvisningar. Den enda vägen in i Gazaremsan är genom Egypten via en väg som endast är öppen vissa dagar och som ofta behöver stängas av till följd av säkerhetshot. Migrationsverket skriver bl.a i sin egen rapport att bussar till och från Gazaremsan blivit plundrade. De berörda palestinierna hamnar därmed i en slags limbo som innebär att de inte får stanna i Sverige samtidigt som de inte kan utvisas. Då de inte har uppehållstillstånd kan de varken arbeta, gå i skolan, få ut bidrag de tidigare haft rätt till eller i vissa fall inte ens behålla sina bostäder. 

Det har gjort att de har förlorat sitt jobb. Det gör att de inte får jobba med det här beslutet. Samtidigt finns det ett beslut om att de ska utvisas som inte går att genomföra.

Situationen för statslösa palestinier är speciellt betungande. De har fått beslut om att utvisas men då de inte besitter något medborgarskap har de inget land att utvisas till. 

I snart 78 år har den moderna konflikten mellan Israel och Palestina pågått. Den utgör grunden för ett territoriellt krig som efterhand gett upphov till ett förtryck mot framförallt palestinier i både Israel men även närliggande arabiska länder. Kriget har ofta förvärrats av västerländska staters inblandning och då framförallt genom Storbritanniens dubbelmoraliska löften och USAs envisa stöd till ett Israel som fortsätter ockupera Palestina och mörda civila. Konflikten trappades dessutom upp av Israel 2008 då 1 434 palestinier dödades i operations gjutet bly som de israeliska styrkorna kallade attacken. Sedan dess så har Israel fortsatt att attackera palestinier som bara försöker överleva. Israel försöker även svälta ut palestinierna genom att begränsa deras fiskeområde som enligt Oslo-konventionen skall vara 20 mil från Gaza. Israeliska flottan har begränsat den till 5 mil, om någon försöker ta sig utanför förstörs deras båtar och de tas in på timslånga förhör, i värsta fall dödas de på plats. Åkrar där det en gång växte frukt och olivträd har blivit ned, mejade av israeliska bulldozrar och den mark som nu finns kvar går det endast att odla det tåliga vetet på. Det finns inte längre något ekonomiskt överskott i jordbruket och utan det finns det inte heller någon möjlighet att utveckla produktionen i städerna. Den lilla industri som finns kryper på knäna mycket på grund av att israeliska gränskontroller inte låter material föras varken in eller ut från Gaza. 

FN släppte en rapport som sade att Gaza skulle räknas som obeboelig från 2020 och migrationsverket medger själva i sin egna rapport att Gazaremsan är en krigszon med grovt bristfällig skola och sjukvård med brist på allt från mediciner till rent vatten. Beslutet att inte förnya uppehållstillstånden grundar sig på att inte lika många har dött som tidigare år. Från migrationsverkets sida har det dock inte givits några svar på vad som ska hända i praktiken. 

Ingenting. De har inte ens återkopplat för det här. De har inte varit intresserade i att kontakta de som är här. Det är folk som sover här dygnet runt nu för att visa mot sitt missnöje.

Vi frågar Sam vad människor här i Sverige kan göra för att hjälpa till varpå det första han säger är att man borde gå och träffa de palestinier som hotas av utvisning, lyssna och ge stöd där man kan. Han fortsätter med att säga att det finns mer man kan göra, samtidigt som han betonar det begränsade syftet med sittstrejken:

Det vi vill egentligen är att folk ska visa sitt missnöje, och även bojkotta för att visa vårt missnöje, men det är inte det här tältet. Det här tältets syfte är egentligen bara att försöka ändra migrationsverkets beslut, försöka ge rättvisa till de här personerna för humanitär rätt, för barns rätt. Skydda deras barn och skydda deras framtid egentligen. Det är det enda.

Vad som krävs för att lösa den utsatta situationen dessa palestinska flyktingar befinner sig i är att migrationsverket häver beslutet om utvisning och ger permanenta uppehållstillstånd. Tills dess behöver de drabbade stöd och hjälp från civilsamhället. Den långsiktiga lösningen är givetvis att stoppa vad som gjort dem till flyktingar från första början. Israels blockad av Gazaremsan och ockupation av Palestina måste upphöra.

För en längre rapport och fler intervjuer från tältet kan man läsa Arbetarens artikel här.

Facebooksidan för sittstrejken hittar du här.