#INTEDINHORA – Prostitution, pride och HBTQ -Nytt avsnitt av Ungdomshälsan ute nu!

Ida från nätverket Inte Din Hora höll en föreläsning om hbtq-erfarenheter från prostitution och annan kommersiell sexuell exploatering under Revolutionär Pride i Stockholm. Det här är en inspelning därifrån. Vilka är det som köper och säljer sex? Vilka svårigheter möter HBTQ-personer i prostitution? Hur fungerar dagens lagstiftning?

Ida som själv är lesbisk pratar om det bemötande som hon och andra HBTQ-personer med erfarenhet av prostitution får i kontakt med polis, socialtjänst, sexköpande män och andra. Hon berättar om tanken bakom nätverket, frågorna de driver och slår hål på myter som florerar i debatten kring sexköp.

Om Inte Din Hora: #intedinhora är ett nätverk för och av personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering. Som organisation ser de prostitution som en utsatthet och inte som en del av en sexualitet eller ett arbete. Inte Din Hora startade som ett metoo-upprop med krav på politiska åtgärder för ökat rättsskydd och stöd i samhället. Idag verkar de som ett opinionsbildande och stödjande nätverk för personer med erfarenhet av kommersiell sexuell exploatering.

Föreläsningen berör också hur prostitutionen ser ut i Sverige idag och hur den ofta hänger ihop med ekonomisk utsatthet eller psykisk ohälsa, och på ett högre plan maktaspekter som klass, kön och rasism. Ida pratar om lagstiftning som hjälper och stjälper och de frågor Inte Din Hora driver för att skapa förändring på området.

Ungdomshälsan är Direkt Aktions podcast. Här samlar vi föreläsningar och samtal vi spelat in kring aktuella politiska ämnen som feminism, osäkra anställningar och aktivism. Fokuset ligger på den utomparlamentariska vänstern och frågor som rör ungdomar. Förhoppningen är att genom detta sprida kunskap, erfarenheter och nya idéer för ett bättre samhälle. Du hittar tidigare avsnitt här och där annars poddar brukar finnas.