Kamp i gigekonomin – Lyssna på senaste avsnittet av Ungdomshälsan

Hur kämpar man för sina rättigheter i gigekonomin och andra prekära arbeten? På Anarkistiska Bokmässan i Stockholm pratade Johnny från FAU Berlin om hur de jobbat praktiskt med facklig gräsrotsorganisering. Det här är en inspelning därifrån. 

Deliverunion är en facklig kampanj från FAU för Foodora- och Deliveroo-arbetare i Berlin och Johnny berättar om hur det gick till när den startades upp, svårigheterna de mött och vinsterna de gjort. Han berättar också om Mall of shame-kampanjen som FAU drivit mot Mall of Berlin tillsammans med byggarbetare som blivit blåsta på sina löner.

Att försöka organisera gigarbetare som inte har en gemensam arbetsplats innebär nya fackliga utmaningar. Men det är ingen omöjlighet, och FAU Berlin är bara ett av flera gräsrotsfack för cykelbud, Uberchaufförer och andra prekära yrken som växt fram runtom i Europa. Kraven som ställs är bättre arbetsvillkor och högre löner i växande branscher som annars är helt oreglerade av kollektivavtal och arbetsjuridik.

Gigekonomi är ett begrepp som beskriver arbeten där du inte är anställd utan istället jobbar i korta ‘gig’, ofta via en app. Att arbeta prekärt, i ett prekariat, beskriver människor som är osäkert anställda.

FAU Berlin är en del av den tyska syndikalistiska fackföreningen FAU (Freie Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union), som är en systerorganisation till svenska SAC. Läs mer om dem här.