Efter MUF:s lögner: DA på plats vid skolstrejk mot Preemraff

Fossilkapitalet vill återigen utöka sin påverkan på klimatet genom utbyggnaden av Preems raffinaderi i Lysekil. Just nu väntas domstol avgöra om utbyggningen är legitim eller ej och inför detta beslut så höjs flera röster, vissa mer genomtänkta än andra. Direkt aktion kritiserar klimatförnekarna och ger sig ut till de strejkande skolungdomar som offrar sin tid i skolan för att visa sitt missnöje mot kapitalister som söker profit på klimatet och vår framtids bekostnad. 

I en debattartikel i GP försöker MUF:s ordförande, Benjamin Dousa, med sin välbeprövade taktik av klassförakt, dumförklara de ungdomar som motsätter sig utbyggnaden av oljeraffinaderiet i Lysekil. Han hävdar att utbyggnaden i själva verket är bra för miljön. I sitt tappra försvar av olje-oligarkerna lyckas han dock bara påvisa sin egen inkompetens och sin hängivenhet att försvara fossilkapitalet på mänsklighetens bekostnad.

Uttalandet är lika absurt som det låter. Enligt de underlag som Preem själva skickat in till mark- och miljödomstolen kommer utsläppen av koldioxid från raffinaderiet fördubblas från 1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton per år. Det kommer därmed vara byggnaden med mest utsläpp i Sverige. Dousa försöker vifta bort detta genom att hänvisa till ´grön teknologi´, i detta fallet ”œSlurry Hydro Cracker”. Med den är det möjligt att minska utsläppen en liten bit genom användning av biobränslen i en del av produktionen av bensin. I teorin ska det kunna med tiden öka andelen biobränslen. Men detta har fortfarande bara gjorts i pilotprojekt och gör inget för att stoppa de enorma utsläpp som utbyggnaden kommer innebära. Det finns inget som garanterar att teknologin som håller på att utvecklas kommer fungera tillräckligt bra eller vara lönsam nog för att Preem kommer använda den metoden. Trots vaga löften från fossil-kapitalisterna om möjligheten för mer miljövänlig olja så förblir det i grunden en utbyggnad av ett oljeraffinaderi.

Som tur är finns det ungdomar vars högsta dröm inte är att festa med näringslivstoppar. DA har varit på plats utanför Preemraffs kontor i Göteborg där ungdomar skolstrejker mot utbyggnaden. När vi börjar prata med dem och ställer frågan vad de tycker om Preems utbyggnad så får vi genast svaret ”œDe e röva!”. Vi pratade närmare med Erik, en ung klimataktivist, och frågade vad han tycker om Dousas artikel?

”Vi måste sluta investera i fossila bränslen, det är ett dåligt system. Det är korkat. Det bidrar till miljöförstöringen och man måste vara faktaresistent för att inte se det. Det handlar ju om ett oljeraffinaderi. Den här tekniken de snackar om är science fiktion.”, Erik motsätter sig starkt Dousas argument om ”œgrön teknologi” och menar att det inte går att garantera att utsläppen blir mindre och menar samtidigt att hur oljan bearbetas spelar ingen roll, problemet är att den lämnar marken. 

Banderoll på skolstrejken

Den 10 mars hålls en demonstration i Lysekil mot den planerade utbyggnaden av raffinaderiet, vi frågade Erik om han skulle dit.

”Ja självklart!” 

Många väntar nu på domstolens beslut om godkännandet av utbyggnaden eller inte, men det finns såklart lika mycket om inte mer argument för att fortsätta demonstrera och strejka om utbyggnaden skulle godkännas. När vi diskuterade detta med Erik var det tydligt var det tydligt att han höll med: ”Fortsätta demonstrationerna. Jag förespråkar civil olydnad också. Det måste vi fortsätta med tills vi ser den systemförändringar vi behöver. Det är systemet vi behöver ändra på, inte individen”

Erik menade att han talade för de andra strejkande ungdomarna när han uppmanar alla som kunde till att åka till Lysekil och visa sitt missnöje den 10 mars, för klimatet och ungdomars framtid. 

Det är samtidigt viktigt att tydligt se att ansvaret ligger hos politiker och kapitalister, inte på de arbetare som tjänar sitt uppehälle hos Preem. Det kan dock tänkas att de som arbetar inom fossilbranschen kan ha tvivel kring deras bransch och känns sig skyldiga till att förvärra klimatet. DA frågade därför två arbetare vad de känner om utbyggnaden av fossilkapitalet och de skolstrejkande skolungdomarna.

Vad känner du när du ser skolungdomar som strejkar och demonstrerar mot fossilenergin som du själv arbetar i och tjänar ditt uppehälle av?

”Jag tycker det är bra att ungdomar är engagerade. Vi är ju också oroliga. Jag är förälder själv och vill att mina barn ska växa upp i en hållbar värld. Men sen måste man fråga sig om man riktar in sig rätt. Vi som jobbar här tror ju på det. Inget gör det ju renare än vad vi gör det här. Och så länge det finns ett behov av detta så behövs det.”

Men det går inte att undgå att du arbetar på ett företag som kommer, om utbyggnaden genomförs, äga den byggnad som i särklass släpper ut mest koldioxid i hela Sverige. 

Måste vi inte istället tänka om och utveckla den gröna energin?

”œVi kan inte direkt ställa om. Med elbilar till exempel så behövs det ju cobolt och dom gruvorna är så miljöfarliga att vi inte ens har sådana i Sverige utom dom lägger vi utomlands”

Vi frågar en annan arbetare om hur han känner för att arbeta i en klimatfarlig bransch och hur han känner inför utbyggnaden i Lysekil?

”Det är ju bra för mig personligen. Mer jobb. Det är ju klart att jag önskar att det skulle räcka till med den förnybara energin. Preem säger ju att det är klimatsmart i slutprodukten. Men det är klart det finns många sidor av det. Och många som jobbar här är ju miljövänner. Om jag fick välja hade jag ju jobbat med bara förnybara så är det ju. Men det är mitt uppehälle så vad ska man göra.”

Det är alltså tydligt att många arbetare är fullt medvetna om hur dålig den planerade utbyggnaden i Lysekil skulle vara för klimatet men även dem är låsta i fossilkapitalet och tvingas att arbeta i det för att kunna överleva. Tillsammans med de tydliga kraven från strejkande skolungdomar så är budskapet tydligt: fossilkapitalet måste stoppas nu! 

Den 10 mars hålls det en demonstration i Lysekil mot utbyggnaden. Eventet hittar du här: https://www.facebook.com/events/170242357636998/

För mer information om utbyggnaden se Naturskyddsföreningens frågor och svar: https://www.naturskyddsforeningen.se/klimat/faq-preem